• Địa chỉ: Số 84, ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
0827507979